piątek, 14 marca 2014

ostatnie ciemne kolory

Gdy Słońce zaczyna świecić
na Cień nie zwracam uwagi.
Zwłaszcza po Zimie.
Tak brakuje Słońca,
jego ciepła i kolorów
a
Cień jest.
Nawet gdy nie patrzę w jego stronę.

---
Tydzień temu wyszłyśmy ze szpitala.
Oskrzelowe zapalenie płuc.
Jechałam tylko z Anią po antybiotyk,
ale już nas nie wypuścili.

W środę miałyśmy badania,
osłuchania i neurologa.

Wieczorem pojechałam
jeszcze do kliniki
na rozmowę...

Jako Mama
chcę
łatwiejszej codzienności
w długiej walce przeciw białaczce.

Lekarze chcą się trzymać
procedur
protokołów
nawet, gdy jest mniej toksyczna chemia...

Dwa różne światy.

Bez gwarancji na zdrowie
na wyleczenie.

Usłyszałam, że z III białaczki mało kto wychodzi,
a z IV tylko jedno dziecko w Klinice.

Chyba dziś dopiero
pozbierałam się z tego.

Gdy świeci Słońce,
Cień zawsze się znajdzie.