poniedziałek, 31 grudnia 2012

wdzięczność

Dziś ostatni dzień roku...
hmm...

Od ranka samego, czyli od 5.30
dziękuję za ten rok.

Rok P E Ł N I

Dziękuję
za Angel i za kolejne, codzienne dni z Nią
za Ż y c i e
moje, moich Córek, moich Bliskich
za to, że samodzielnie oddychamy
że możemy żyć tak gdzie chcemy
....

Dziękuję
za M i ł o ś ć
za T r o s k ę
D o b r o
O p i e k u ń c z o ś ć
za B y c i e  R a z e m
w sukcesach i ogromnych trudach

Życzę Życia

ja
Bardziej prawdziwa dla samej siebie