czwartek, 14 lutego 2013

powrót na B.

Wczoraj był trudny dzień.
Rozmowy w pracy,
trudne decyzje,
brak sił do walki o utrzymanie czegokolwiek.

Ale na koniec dnia
RADOŚĆ.

N o r m a l n i e
dla Rodzica
tragedią jest,
kiedy Dziecko trafia
do Szpitala Onkologiczno - Hematologicznego
przy Bujwida

a dla mnie...
                            u f f
r a d o ś ć
u l g a
s p o k ó j