czwartek, 29 listopada 2012

nadzieja podstawowa

http://www.charaktery.eu/artykuly/Psychologia-dla-Ciebie/1212/Wyj%C5%9B%C4%87-z-kryzysu/

Od czego zależy nasza reakcja na traumatyczne zdarzenie?
– Psychologowie twierdzą, że od tego, jakie mamy aktualnie zasoby – mechanizmy psychiczne, które organizują naszą osobowość, relacje z innymi ludźmi czyli wsparcie społeczne jakim dysponujemy, warunki zawodowo-materialne, ogólne okoliczności życia, w których się znajdujemy.
Polskie badania zespołu Zięby i Trzebińskiego  wykazują np., że posiadanie tzw. nadziei podstawowej jest jednym z mechanizmów psychologicznie istotnych dla osiągnięcia wzrostu. Nadzieja podstawowa to mechanizm psychiczny, który wiąże się z bardzo pierwotnym przekonaniem, że świat jest zasadniczo sensowny, uporządkowany, sprawiedliwy i przyjazny. To ufne nastawienie do rzeczywistości pojawia się wcześnie w doświadczeniu życiowym, głównie rozwijając się na bazie relacji z opiekunami. Im więcej nadziei podstawowej tym większa szansa na uzyskanie wzrostu, a wzrost tym silniejszy. Co ważne, mechanizm ten ma znaczenie nie w pierwszej chwili po traumatycznym doznaniu, tylko dopiero z czasem zyskuje na znaczeniu.
Należy jednak odróżnić nadzieję podstawową od mechanizmu, który psychologowie nazywają nadzieją na sukces. Jest to wiara, że „będzie dobrze”, że „i tak sobie poradzę”, która w skrajnej postaci może prowadzić nawet do zaprzeczania okropnej rzeczywistości. Jeśli cel jest mało realistyczny, nie uwzględniający radykalnej zmiany warunków, to mogę włożyć nadmiernie dużo wysiłku w dążenie do nierealizowalnego, w efekcie doświadczając negatywnych konsekwencji, bezradności i wyczerpania. Mówię o doprowadzeniu do sytuacji, gdy zaprzeczamy przed samymi sobą, że traumatyczne wydarzenie było dla nas istotne.